Názov podujatia: ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - ZMENY V ODMEŇOVANÍ pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka č. 326
Lektori: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Začiatok: 18.09.2019 9:00
Koniec: 18.09.2019 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

!!! SEMINÁR JE PLNE OBSADENÝ !!!

 

K 01.09.2019 nastáva úplná zmena legislatívy  týkajúca sa pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Nový zákon o pedagogických a odborných a zamestnancoch a novela zákona.č. 553/2003 Z.z. prinášajú pracovno-právne zmeny, ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie školy aj osobnej dokumentácie zamestnancov.

 

Seminár prináša spracovanie tejto problematiky cez vzorové tlačivá, vzorový pracovný poriadok aj organizačný poriadok.

 


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.