Názov podujatia: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/mestom
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka č. 326
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 04.10.2019 9:00
Koniec: 04.10.2019 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

!!!! SEMINÁR JE PLNE OBSADENÝ !!!


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.