Názov podujatia: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., miestny poplatok za rozvoj (daň z nehuteľnosti)
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka č. 326
Lektori: Ing. Iveta Ištoková
Začiatok: 17.10.2019 9:00
Koniec: 17.10.2019 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.