Názov podujatia: OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ pri nakladaní s majetkom obce
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka č. 326
Lektori: Mgr. Ladislav Briestenský
Začiatok: 12.11.2019 9:00
Koniec: 12.11.2019 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.