Názov podujatia: Účtovná závierka za rok 2019 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka č. 326
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 22.11.2019 9:00
Koniec: 22.11.2019 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.