Názov podujatia: FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/mestom
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka č. 326
Lektori: Ing. Mária Kasmanová
Začiatok: 24.10.2019 9:00
Koniec: 24.10.2019 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.