Názov podujatia: ZÁKON Č. 253/1998 Z. z. O HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SR A REGISTRI OBYVATEĽOV SR
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka č. 326
Lektori: JUDr. Marek Dlapa
Začiatok: 07.11.2019 9:00
Koniec: 07.11.2019 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.