Názov podujatia: ONLINE seminár: - pre členov ZDARMA: DELIMITÁCIA funkcie starostu - bezpečné ukončenie funkčného obdobia
Miesto konania: ONLINE
Lektori: Mgr. Ladislav Briestenský
Začiatok: 19.09.2022 9:00
Koniec: 19.09.2022 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Účastnícky poplatok:

Člen RVC Trnava        ZDARMA do počtu 2 účastníci, BONUS za spolupatričnosť k RVC  Trnava.

ďalší účastníci/člen   20 €/účastník

Nečlen                        40 €/účastník 

K dispozícii bude 10-dňový záznam pre prihlásených účastníkov (nie je podmienkou byť pripojený v deň seminára). 

Otázky pre lektora zasielajte VOPRED cez formulár (max. 2 dni pred začiatkom seminára, potom od 9:30 h v deň seminára) : https://www.rvcnitra.sk/formular/74


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.