Názov podujatia: ONLINE SEMINÁR - INVENTARIZÁCIA MAJETKU, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2
Miesto konania: ONLINE
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 27.09.2022 9:00
Koniec: 27.09.2022 13:30
Na stiahnutie:  Pozvánka

K dispozícii bude 7-dňový záznam pre prihlásených účastníkov (nie je podmienkou byť pripojený v deň seminára). 

Otázky pre lektora zasielajte VOPRED cez formulár (max. 2 dni pred začiatkom seminára, potom od 9:30 h v deň seminára) : https://www.rvcnitra.sk/formular/77


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.