Názov podujatia: !!! PREZENČNÝ seminár v ZASADAČKE !!! Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.
Miesto konania: zasadačka Okresného úradu Trnava, 1. pos., Kollárova 8
Lektori: Ing. Iveta Ištoková
Začiatok: 05.10.2022 9:00
Koniec: 05.10.2022 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Využite možnosť stretnúť sa s kolegami a zadať lektorke otázky priamo, čím si témy i lepšie vysvetlíte. 

 

Počet účastníkov je dostatočný - vidíme sa v zasadačke 5.10.2022. 

 


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.