Názov podujatia: ONLINE seminár: KYBERŠIKANA NA ŠKOLÁCH POMOC, VZDELÁVANIE, PREVENCIA
Miesto konania: ONLINE
Lektori:
Začiatok: 06.10.2022 9:00
Koniec: 06.10.2022 12:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

K dispozícii bude 7-dňový záznam pre prihlásených účastníkov (nie je podmienkou byť pripojený v deň seminára). 

Otázky pre lektora zasielajte VOPRED cez formulár (max. 2 dni pred začiatkom seminára, potom od 9:30 h v deň seminára) : https://www.rvcnitra.sk/formular/81


Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.