Názov podujatia: !!! PREZENČNÝ seminár v ZASADAČKE !!! Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh
Miesto konania: zasadačka Okresného úradu Trnava, 1. pos., Kollárova 8
Lektori: Mgr. Ladislav Briestenský
Začiatok: 13.10.2022 9:00
Koniec: 13.10.2022 12:30
Na stiahnutie:  Pozvánka

V prípade nízkeho záujmu o seminár prezenčnou formou (v zasadačke) budú prihlásení účastníci automaticky presunutí na online seminár 18.10.2022. 

O prípadnej zmene budeme včas informovať, veríme, že sa stretneme v zasadačke OÚ Trnava. 

Využite možnosť stretnúť sa s kolegami a zadať lektorke otázky priamo, čím si témy i lepšie vysvetlíte. 

 


Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.