Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: Akreditovaný kurz : PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Miesto konania: zasadačka Okresného úradu Trnava, 1. pos., Kollárova 8
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 09.10.2023 8:30
Koniec: 13.10.2023 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

5-dňový kurz:

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu. 

Podmienkou získania osvedčenia je účasť na akreditovanom kurze a absolvovanie záverečného písomného testu. 


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.