Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: V TRNAVE: PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Miesto konania: Akreditovaný kurz : PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zasadačka Okresného úradu Trnava, 1. pos., Kollárova 8
Lektori: Ing. Terézia Urbanová, audítor
Začiatok: 09.10.2023 8:30
Koniec: 10.10.2023 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

5-dňový kurz: Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.  Podmienkou získania osvedčenia je účasť na akreditovanom kurze a absolvovanie záverečného písomného testu. 

Prihlášky priamo cez RVC Trnava 

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia-trnava/


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.