Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: V BRATISLAVE: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA za rok 2023 pre OBCE, MESTÁ, ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE
Miesto konania: DK VETVÁR, Biskupická 15, Bratislava - Podunajské Biskupice
Lektori: Ing. Terézia Urbanová, audítor
Začiatok: 16.11.2023 9:00
Koniec: 16.11.2023 14:00

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.