Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.
Miesto konania: online
Lektori: Ing. Iveta Ištoková
Začiatok: 10.10.2023 9:00
Koniec: 10.10.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

POZOR !!! Tento seminár máte možnosť absolvovať:

  • 10. októbra 2023 ONLINE alebo 5. októbra 2023 OSOBNE V ZASADAČKE Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Otázky je možné zasielať  VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY kliknite tu: 

https://www.rvcnitra.sk/formular/144

Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 DNI pred konaním online seminára. 

Následne bude formulár na otázky sprístupnený v deň seminára od 9:30 h.


Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.