Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: ZODPOVEDNÁ OSOBA - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov
Miesto konania: online
Lektori: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Začiatok: 09.11.2023 9:00
Koniec: 09.11.2023 13:00

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.