Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: V TRENČÍNE: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH k 31.12.2023
Miesto konania: kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
Lektori: Ing. Terézia Urbanová, audítor
Začiatok: 23.11.2023 9:00
Koniec: 23.11.2023 13:00

POZOR !!! Tento seminár máte možnosť absolvovať:

  • 23. novembra 2023 OSOBNE V ZASADAČKE Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo 8. decembra 2023 ONLINE.

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.