Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: Miestne dane a poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, poplatok za rozvoj v zmysle AKTUÁLNYCH NOVIEL zákona
Miesto konania: online
Lektori: Ing. Iveta Ištoková
Začiatok: 10.10.2023 9:00
Koniec: 10.10.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Otázky pre lektora môžete posielať cez formulár https://www.rvcnitra.sk/formular/144

max. však 2 pracovné dni pred seminárom a následne v deň seminára od 9:30 h. 


Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.