Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: v TRNAVE: Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2023
Miesto konania: zasadačka Okresného úradu TRNAVA, Kollárova 8, 1.poschodie
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 24.11.2023 9:00
Koniec: 24.11.2023 13:00

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.