Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: Daňové EXEKÚCIE
Miesto konania: ONLINE
Lektori: JUDr. Ingrid Ney
Začiatok: 16.11.2023 9:00
Koniec: 16.11.2023 13:00

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.