Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: Príprava a realizácia SMÚTOČNÝCH OBRADOV (občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, občiansky pohreb, uloženie urny)
Miesto konania: zasadačka Okresného úradu Trnava, 1. pos., Kollárova 8
Lektori: Anna Hlinková
Začiatok: 05.10.2023 9:00
Koniec: 05.10.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina (podrobnejšie)

  • starostovia
  • matrikárky
  • rečníci na smútočných obradoch 
  • všetci, ktorí chcú na sebe pracovať, zlepšovať, inovovať, vymeniť si skúsenosti v tejto oblasti

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.