Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: CESTOVNÉ NÁHRADY - praktická aplikácia v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií – EVIDENCIA, ÚČTOVANIE
Miesto konania: ONLINE
Lektori: Ing. Mária Kasmanová, audítor
Začiatok: 14.11.2023 9:00
Koniec: 14.11.2023 14:00

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.