Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE - Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Obchodný zákonník
Miesto konania: ONLINE
Lektori: JUDr. Ingrid Ney, PhD.
Začiatok: 16.11.2023 9:00
Koniec: 16.11.2023 14:00

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.