Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v obciach, mestách, VÚC k 31.12.2023
Miesto konania: ONLINE
Lektori: Ing. Terézia Urbanová, audítor
Začiatok: 12.12.2023 9:00
Koniec: 12.12.2023 14:00

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.