Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva a jej elektronické spracovanie
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 16.10.2023 9:00
Koniec: 16.10.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.