Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: v TRNAVE: PRAKTICKÁ APLIKÁCIA CESTOVNÝCH NÁHRAD V PODMIENKACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY (obce, mestá, školy, školské zariadenia a ostatné rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC), ICH EVIDENCIA A ÚČTOVANIE
Miesto konania: zasadačka Okresného úradu Trnava, 1. pos., Kollárova 8
Lektori: Ing. Mária Kasmanová
Začiatok: 07.11.2023 9:00
Koniec: 07.11.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Využite možnosť priameho kontaktu s lektorkou i kolegami, efektívnejšie zadávanie otázok a príďte na prezenčný seminár do zasadačky Okresného úradu v Trnave. 


Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.