Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: Seminár k miestnych daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Iveta Ištoková
Začiatok: 31.10.2023 9:00
Koniec: 31.10.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.