Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: Ukončenie rozpočtového roku 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Mária Kasmanová
Začiatok: 02.11.2023 9:00
Koniec: 02.11.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.