Typ podujatia Prezenčný seminár
Názov podujatia: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu miest a obcí
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Mgr. Zuzana Dianová
Začiatok: 21.11.2023 9:00
Koniec: 21.11.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Textová ochrana formulárov

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.