Typ podujatia Online seminár
Názov podujatia: NOVÉ PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE OVZDUŠIA (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) SO ZAMERANÍM NA POVINNOSTI OBCÍ A MIEST
Miesto konania: ONLINE
Lektori: Ing. Ľubomír Žiak
Začiatok: 03.10.2023 9:00
Koniec: 03.10.2023 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Otázky pre lektora môžete posielať cez formulár https://www.rvcnitra.sk/formular/151

max. však  do 29.9.2023 a následne v deň seminára od 9:30 h. 

CIEĽOM SEMINÁRA JE POSKYTNÚŤ:

  • najmä starostom a odborným pracovníkom obcí a miest ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023, ako aj zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý bol prijatý 10. mája 2023. Zákon o ochrane ovzdušia zrušil k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov. Od 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť 9 vykonávacích vyhlášok (vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. až č. 256/2023 Z. z. a  21. júla nadobudla platnosť vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z.).

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.