Názov podujatia: OBCE - ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA BEZ PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY - ZMENY V ODMEŇOVANÍ pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na NOVÝ ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH
Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP Rovinka Majerská č. 326
Lektori: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Začiatok: 19.09.2019 9:00
Koniec: 19.09.2019 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

 

K 1.9. 2019 nastáva úplná zmena legislatívy  týkajúca sa pedagogických a odborných zamestnancov.

 

 

Nový zákon o pedagogických a odborných a zamestnancoch a novela zákona.č. 553/2003 Z.z. prinášajú pracovno-právne zmeny, ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie aj osobnej dokumentácie zamestnancov. Obzvlášť potrebné je tieto zmeny osobitne zapracovať aj v dokumentácii obce, ktorá zastáva pozíciu zamestnávateľa k pedagogickým zamestnancom, t.j. v prípade školy, školského zariadenia bez právnej subjektivity.V prípade zriaďovateľskej pozície nastali tiež zmeny vo vzťahu k riaditeľom, ktoré majú vplyv aj na dokumentáciu obcí.

 

 

 

Seminár prináša spracovanie tejto problematiky cez vzorové tlačivá, vzorový pracovný poriadok aj organizačný poriadok.

 

 


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.