Názov publikácie: odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi
Autor: Wolters Kluwer SR s.r.o.
Cena: 99 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 31 348 262 DIČ SK: SK2020300964 Banka: 1440643012/0200, VÚB

 

Casopis je prehladne clenený na viacero tematických oblastí napr. úctovníctvo, súvztažnosti, dane, poznatky z praxe, hospodárenie, výber z legislatívy, poradna pre citatelov, kalendár povinností a dalšie aktuality.  Predplatitelia môžu bezplatne využívat písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní odborníci odpovedajú na ich konkrétne otázky. Súcastou predplatného je prístup na portál

Objednávka

Na tuto publikácii nie je možné vytvoriť objednávku.