Názov publikácie: odborný mesačník: Právo pre ROPO a obce v praxi
Autor: Wolters Kluwer SR s.r.o.
Cena: 115 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 31 348 262 DIČ SK: SK2020300964 Banka: 1440643012/0200, VÚB
Na stiahnutie:  Príloha

Časopis je určený:

  • starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC,
  • riaditeľom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií,
  • ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop