Názov publikácie: odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi
Autor: Wolters Kluwer SR s.r.o.
Cena: 99 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 31 348 262 DIČ SK: SK2020300964 Banka: 1440643012/0200, VÚB

V casopise nájdete odborné clánky z oblastí správneho a pracovného práva, hospodárenia a financovania, životného prostredia, vzdelávania, právnej praxe, ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, judikáty, vzory zmlúv, právnych podaní, všeobecne záväzných nariadení obcí a výber z legislatívy. Predplatitelia môžu bezplatne využívat písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní odborníci odpovedajú na ich konkrétne otázky.


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop