Názov publikácie: odborný dvojmesačník: Verejné obstarávanie - právo a prax
Autor: Wolters Kluwer SR s.r.o.
Cena: 129 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 31 348 262 DIČ SK: SK2020300964 Banka: 1440643012/0200, VÚB
Na stiahnutie:  Príloha

Časopis je určený:

  • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom,
  • záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých radíme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a pod.,
  • širokej právnickej, ale aj neprávnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania.

 

 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop