Názov publikácie: odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax
Autor: Wolters Kluwer SR s.r.o.
Cena: 99 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 31 348 262 DIČ SK: SK2020300964 Banka: 1440643012/0200, VÚB

 

 

Časopis monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku, mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Je určený verejným obstarávateľom, obstarávateľom, advokátom, zamestnancom verejnej správy a samosprávy, uchádzačom vo verejnom obstarávaní, bývalým odborne spôsobilým osobám – všetkým, ktorí sa v rámci svojho pôsobenia môžu s problematikou verejného obstarávania stretnúť.


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop