Názov publikácie: MIESTNA SAMOSPRÁVA – Základné princípy fungovania III.
Autor: kolektív autorov AVS
Cena: 8.8 €
Údaje dodávateľa: Asociácia vzdelávania samosprávy; Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin; IČO: 37902938; DIČ: 202174434

Pôvodná cena 11 eur - aktuálna ponuka s 20% zľavou = 8,80 eur

Našou snahou je, aby publikácia slúžila ako pomôcka novozvoleným a opätovne zvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstievsúčasne aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom a ďalším ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Obsah vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv. Autori sú odborníci s praxou v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami.

 


Objednávka