Názov publikácie: MIESTNA SAMOSPRÁVA – Základné princípy fungovania III.
Autor: kolektív autorov AVS
Cena: 11 €
Údaje dodávateľa: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava; IČO: 318 263 85; DIČ: 2021177246
Na stiahnutie:  Príloha

 

Našou snahou je, aby publikácia slúžila ako pomôcka novozvoleným a opätovne zvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom a ďalším ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Obsah vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv. Autori sú odborníci s praxou v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami.


Objednávka

Na tuto publikácii nie je možné vytvoriť objednávku.