Názov publikácie: MIESTNA SAMOSPRÁVA – Základné princípy fungovania III.
Autor: kolektív autorov AVS
Cena: 11 €
Údaje dodávateľa: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Majerská 325, 900 41 Rovinka IČO: 31103031 DIČ: 2020683995
Na stiahnutie:  Príloha

 

Našou snahou je, aby publikácia slúžila ako pomôcka novozvoleným a opätovne zvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstievsúčasne aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom a ďalším ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Obsah vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv. Autori sú odborníci s praxou v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami.


Objednávka