Názov publikácie: Školské výlety a exkurzie - sprievodca
Autor: Peter Lengyel
Cena: 10.8 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 IČO: 31348262 IČ DPH: SK202030096
Na stiahnutie:  Príloha

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku atrakcií a vzdelávacích programov v múzeách, galériách a ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov zodpovedným prístupom osvedčenými organizačnými postupmi, tipmi či skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí. Publikácia je určená celej inštitucionálnej základni systému regionálneho školstva ako praktická príručka pre zodpovednú a cielenú kreáciu školou organizovaných aktivít mimo školského prostredia.

112 s.


Objednávka

Na tuto publikácii nie je možné vytvoriť objednávku.