Názov publikácie: Zákon o sťažnostiach - komentár (e-kniha)
Autor: JUDr. Matej Horvat, PhD.
Cena: 11.9 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 IČO: 31348262 IČ DPH: SK202030096
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop