Názov publikácie: Praktická príručka pre KRONIKÁROV
Autor: Agáta Krupová; Ľubica Kováčová; Vladimír Pirošík
Cena: 12 €
Údaje dodávateľa: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 00 Trnava; IČO: 318 263 85; DIČ: 2021177246
Na stiahnutie:  Príloha

Obsah publikácie: 

  • kronikári v tejto časti nájdu kmeňovú metodiku tvorby obecných, školských a iných druhov kroník, jej členenie, technické záležitosti vedenia kroník, obsahovú náplň ročných záznamov, spracovanie dokumentačných príloh ku kronike. Do publikácie prispeli aj niektorí kronikári svojimi skúsenosťami a ukážkami svojich kroník z rôznych častí Slovenska. 
  • zákony týkajúce sa hlavne ochrany osobných údajov, práve táto otázka práve mení niektoré postupy a prístupy v práci kronikára. V tejto časti autor vymedzil mantinely pre kronikárov, na ktoré si musia dávať pozor pri písaní kroník a s tým súvisiacim zverejňovaním rôznych údajov o obyvateľoch danej lokality. 
  • archívne fondy ako dôležitý zdroj informácií v kronikárskej práci a históriu kronikárstva na území Slovenska a ich význam, ako naračných dokumentov.

Objednávka