Názov publikácie: Zákon o pozemkových spoločenstvách – komentár
Autor: Marek Maslák, Róbert Jakubáč
Cena: 38.5 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 IČO: 31348262 IČ DPH: SK202030096
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop