Názov publikácie: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie
Autor: Ingrid Konečná Veverková
Cena: 16.5 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 Číslo účtu: 1440643012/0200 IČO: 31348262 IČ DPH: SK2020300964
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop