Názov publikácie: Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia; 2., aktualizované vydanie
Autor: Anna Böhmerová, Mária Stanislavová
Cena: 8.8 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 Číslo účtu: 1440643012/0200 IČO: 31348262 IČ DPH: SK2020300964

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop