Názov publikácie: Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie
Autor: JUDr. Helena Spišiaková
Cena: 59.6 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 IČO: 31348262 IČ DPH: SK202030096
Na stiahnutie:  Príloha

Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí.

Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov a iných správnych deliktov a pri vysvetlení jednotlivých ustanovení zákona zohľadňuje problémy a osobitosti, s ktorými sa najmä samospráva pri aplikácii tohto zákona potýka. Komentované ustanovenia zákona doplnila o aktuálnu judikatúru slovenských a českých súdov vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj o množstvo príkladov a vzorov využiteľných v praxi.

Komentár je rozšírený o:

• Zoznam právnych predpisov, podľa ktorých obec ukladá sankcie – pokuty za priestupky a iné správne delikty;

• Zoznam zákonov, podľa ktorých obec prejednáva priestupky v blokovom konaní;

• Zoznam zákonov, podľa ktorých obecná polícia prejednáva priestupky v blokovom konaní;

• Zoznam zákonov upravujúcich priestupky a iné správne delikty, ktoré prejednávajú iné orgány verejnej správy než obec;

• Zoznam zákonov, podľa ktorých môže obec vydať VZN v oblasti ochrany verejného poriadku a poriadku v správe;

• Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach obcí – 56 editovateľných vzorov využiteľných v praxi.

Skvelou devízou komentára je jeho špecifické zameranie na podmienky samosprávy, kde v priestupkových a správnych konaniach dochádza často k procesným chybám. Tento komentár bude preto vítanou a užitočnou pomôckou pre predstaviteľov samosprávy, pracovníkov obecných úradov a príslušníkov obecných polícií, ako aj pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov a prokurátorov.

784 strán

 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop