Názov publikácie: Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede
Autor: Ladislav Briestenský
Cena: 13 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 Číslo účtu: 1440643012/0200 IČO: 31348262 IČ DPH: SK2020300964
Na stiahnutie:  Príloha

 

Publikácia Obecné zastupiteľstvo – Otázky a odpovede prináša 90 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, ale takisto sa autor zameriava na otázky týkajúce sa pôsobnosti obecného zastupiteľstva.

Poslaním publikácie je poskytnúť praktické informácie na pomoc voleným funkcionárom i zamestnancom v miestnych samosprávach. 

152 strán


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop