Názov publikácie: Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií - komentár
Autor: Zuzana Magurová / Hana Magurová
Cena: 13.9 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 Číslo účtu: 1440643012/0200 IČO: 31348262 IČ DPH: SK2020300964
Na stiahnutie:  Príloha

LEN ako E-KNIHA

Komentár k zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií poskytuje podrobný výklad zákona č. 346/2018 Z. z. Publikácia ponúka odbornej, ale aj laickej verejnosti prehľadnú orientáciu v zákonom ustanovených požiadavkách o údajoch pre jednotlivé mimovládne neziskové organizácie a detailne približuje zriadenie a fungovanie registra mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa zapisujú nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom.

Autorky v publikácii prezentujú názory získané počas výkonu advokátskej a pedagogickej praxe, ale aj vedeckej výskumnej činnosti. V neposlednom rade autorky vychádzajú aj zo skúseností, ktoré získali aktivitami a spoluprácou s mimovládnymi neziskovými organizáciami.

 

106 strán


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop