Názov publikácie: MIESTNA SAMOSPRÁVA – ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA IV.; Sprievodca kompetenciami volených predstaviteľov samosprávy 2022 - 2026
Autor: kolektív autorov
Cena: 15 €
Údaje dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o, M.Nešpora 925/8, 90501 Senica, IČO: 37986635
Na stiahnutie:  Príloha

Publikácia bude základným zdrojom informácií pre:

- novozvolených i opätovne zvolených starostov/primátorov,   

- poslancov obecných/ mestských zastupiteľstiev, 

- prednostov a ostatných zamestnancov obcí/miest, 

- hlavných kontrolórov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o fungovanie 

  miestnej samosprávy. 

Obsah publikácie je zameraný na vybrané témy, ktoré patria v miestnej samospráve k základným.  

Publikáciu odporúčame venovať  na rokovaní ustanovujúceho  zastupiteľstva VŠETKÝM  poslancom MsZ/OcZ, primátorom  a starostom,  ako  praktickú   príručku,    ktorá    im   poskytne   základné    informácie vo vybraných témach a bude určite užitočná i pre zamestnancov obcí/miest.

Autori sú odborníci s dlhoročnou praxou v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s REGIONÁLNYMI VZDELÁVACÍMI CENTRAMI.   


Objednávka