Názov publikácie: odborný mesačník: ODPADY
Autor: Wolters Kluwer SR s.r.o.
Cena: 115 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 Číslo účtu: 1440643012/0200 IČO: 31348262 IČ DPH: SK2020300964
Na stiahnutie:  Príloha

Časopis je určený:

  • obciam a mestám na Slovensku,
  • firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, pôvodcom odpadov či výrobcom vyhradených výrobkov,
  • ďalším odborníkom, ktorí sa zaujímajú o danú oblasť.

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop