Názov publikácie: Mediácia – odborná príprava
Autor: Dagmar Tragalová – Jana Pružinská – Vladimír Labáth
Cena: 24.5 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262
Na stiahnutie:  Príloha

Publikácia ,,Mediácia – odborná príprava“ predstavuje mimoriadny zdroj poznatkov o mediácii pre základnú výbavu mediátora, ako aj iného odborníka pracujúceho s ľuďmi v konfliktnej situácii či v rozporuplnom vzťahu, pričom text určite inšpiruje aj skúsenejších mediátorov.

424 s. 


Objednávka

Na tuto publikácii nie je možné vytvoriť objednávku.